FANDOM


De Moordaanslag die Europa in brand zette-0

De Moordaanslag die Europa in brand zette-0

Franzferdinand

Frans Ferdinand en zijn familie.

 Frans Ferdinand (Graz, 18 Juli 1863-Sarajevo 28 Juni 1914), aartshertog van Ootenrijk-Este, was troonopvolger van Oostenrijk. Hij was de zoon van aartshertog Karel Lodewijk van Oostenrijk en Maria Annunciata van Bourbon Sicilie. Hij was een neef van keizer Frans Jozef I en werd na de zelfmoord van Rudolf en de dood van zijn vader troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije. Hij was een koud, hard en despotisch man. Hij glimlachte bijna nooit, had een typische koude starende blik en liep overdreven plechtig.


Vroege jarenEdit

Hij verzamelde antiek en had een rozentuin. Zijn grootste liefhebberij was echter de jacht. Op jacht met de Duitse keizer Wilhelm II schoot hij eens 59 zwijnen en was hij buiten zichzelf van woede doordat de 60ste zwijn had kunnen ontkomen. Zijn rol beperkte zich bij de jacht hoofdzakelijk tot het overhalen van de trekker, gezeten in een stoel. Personeel dreef de dieren bij hem voorbij, terwijl anderen de kadavers afvoerden en weer anderen de geladen aanreikten. In het jachtslot Konopiste bij Benesov in Tsjechie waar hij een groot een deel van zijn leven doorbracht, zijn de wanden van talreike vertrekken nog immer getooid met duizenden nauwgezette gedocumenteerde jachttrofeeen. Hieronder ook de opgezette kop van het eerste dier dat zijn dochter neerschoot, op tweejarige leeftijd. van over de hele wereld.  

Latere jaren en OverlijdenEdit

Frans Ferdinand trouwde op 1 Juli 1900 beneden zijn stand met gravin Sophie Chotek. De keizerlijke familie stond het huwelijk pas toe nadat men was overeengekomen dat Sophie geen koninklijke status zou krijgen en eventuele kinderen geen aanspraak zouden maken op de troon (een Marganatisch huwelijk). Frans Jozef was niet bij het huwelijk aanwezig.

Op 28 juni 1914 werd hij in Sarajevo (Bosnie en Herzegovina, destijd een provincie van Oostenrijk-Hongarije) met een FN model 1910-pistool doodgeschoten door Gavrilo Princip, terwijl hij een rondrit maakte in een Graf en Stift. De aanslag was waarschijnlijk beraamd door De Zwarte Hand, een geheime nationalistische Servische groepering. 28 juni is als gedenkdag van de Slag op het Merelveld een speciale dag voor de Zuid-Slaven. Naar aanleiding van deze moord verklaarde Oostenrijk de oorlog aan Servie, hetgeen leidde tot de Eerste Wereldoorlog, al lagen de oorzaken daarvan dieper.